Transport

Med vår breda fordonspark kan vi utföra alla typer av transporter. Vi fraktar gods eller maskiner mellan avsändare till mottagare. Givetvis finns alternativen att vi lastar, ni lastar eller vi kommer fram till en gemensam lösning som passar bäst för ändamålet. Ta gärna kontakt med oss om du har funderingar

Transport av jordmassor
Vi erbjuder även transporter av matjord, grus, sand och bortforsling av fyllnadsmassor.

Försäljning av jord, grus & makadam

Kontakta oss

L Entreprenad

Besöks- och fakturaadress
Förrådsvägen 31
901 32 Umeå

Verkstad
Rörvägen 3
914 41 Rundvik

Ring

Peter: 070-587 85 46
Kontor Susanne: 090-16 06 02
© 2022 L Entreprenad & Bjöörns Grävmaskiner AB. Alla Rättigheter Reserverade.