Adress:

Rörvägen 3, 914 41 Rundvik

Frågor?

info@lentreprenad.se

Telefon:

Leif: 070-647 54 61
Peter: 070-587 85 46
Verkstad: 0930-300 55

Markarbeten

Markarbeten

markentrVi utför alla förekommande moment inom markentreprenad-området - allt från nyproduktioner till reparation och underhåll. Vi har resurser och kompetens för alla markarbeten.

Vi erbjuder entreprenader som

  • Tomtplanering
  • Anläggning av gräsmattor
  • Dikning av vägar och tomter
  • Schaktning av tomtmark och vägbanor
  • Muddring av diken och vattendrag

I vår egen maskinpark finns modern utrustning som klarar alla våra projekt.
Vi erbjuder också god kompetens och lång erfarenhet av markarbeten som är till nytta för dig från början till slut.
Vi hjälper naturligtvis till med rådgivning och planering redan på ett tidigt stadium, vi är måna om att resultatet ska bli så bra som möjligt.